Ochrona Środowiska

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

Adresy punktów zbiórki

Recykling odpadów opakowaniowych

Właściwe postępowanie z odpadami opakowaniowymi

Znaczenie oznaczeń stosowanych na opakowaniach

Ulotki informacyjne